วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ COVID-19

20 ม.ค. 2021
656

วันที่ 19 มกราคม 2564 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาคนว่างงานในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ทำให้มีแรงงานที่ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ ได้เดินทางกลับมา ยังประเทศไทย กว่า 20,000 คน  ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน ศอ.บต. จึงได้มีการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้

โดย รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ซึ่งมีการเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 คือแผนการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนที่กลับจากประเทศมาเลเซีย ได้ทำงานในบ้านเกิดหรือทำงานต่างจังหวัด ซึ่งภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

โดยให้ทางบัณฑิตอาสา ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลผู้ว่างงาน สภาพครอบครัว  กว่า 17,000 คน มีการสำรวจไปแล้ว 12,000 คน ว่ามีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานมากน้อยแค่ไหน และเริ่มเตรียมความพร้อมในการดูแลต่อไป ซึ่งจำนวนเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 40,000 คน ศอ.บต. ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งกลุ่มคนว่างงานเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการสร้างอาชีพได้ เช่นเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจอนุภูมิภาค 5 จชต.หรือ SME นักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้ ศอ.บ.ต.ยังได้มีการเปิดพื้นที่ร่วมกับกระทรวงแรงงาน  ได้มีการส่งแรงงานในพื้นที่ไปทำงานที่ โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิค จังหวัดเพชรบุรี ไปแล้วจำนวน 1,000 คนซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ว่างงาน ได้มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งทั้งหมดที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนได้พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อต้องการลดระดับความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนมีโอกาส มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยอีกว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 500 ราย ศอ.บต.ร่วมกับจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วย รวมถึงพี่น้องประชาชน ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันเป็นศูนย์ ซึ่งที่ผ่านมาทาง ศอ.บต. ก็เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือทุกฝ่าย

ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน (19 มกราคม 2564)  เวลา 11.30 น. จากศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 (ศบค.) มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย มีผู้เสียชีวิต 70 ราย สำหรับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4 ราย ปัตตานี 0 ราย นราธิวาส 4 ราย ยะลา 0 ราย และมีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วทั่วโลก 96,005,763 ราย

อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป


#คนไทยไม่ทิ้งกัน