วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

Adakah mendapatkan keamanan pada kehidupan bersama dengan berbahagai budaya?

Adalah pada perbezaan dan kepelbagaian etnik dan budaya itu. Maka dapat hidup bersamalah oleh orang yang berlainan keturunan di atas dasar persamaan dan mempunyai hak untuk mengekalkan akan identiti kumpulannya.

Dan pada mendapatkan hak yang tersebut itu ialah salah satu daripada pantulan yang paling penting untuk memerintahkan dengan demokrasi.

Oleh itu, boleh dikatakan ia akan bahawasanya kepelbagaian budaya itu berkaitan dengan rapat dengan demokrasi atau kepelbagaian budaya itu menjadi satu konsep yang menyarukan dan mempromosikan kepada pemerintahan dengan demokrasi. Jika memandangkan oleh kita akan wilayah sempadan selatan pada masa yang lalu

Maka akan mendapatkan akan bahawasanya telah hidup bersamalah oleh rakyat dengan bahagia serta dengan masyarakat berbahagai budayab dan hingga hari ini masih ada penerimaan terhadap gaya hidup sebagai berbahagai budaya.

Kewujudan bersama didalam masyarakat itu, Apabila ada aktiviti di kalangan orang Thai Buddha, maka telah mengambil bahagian oleh orang Thai-Muslim pada aktiviti yang tersebut.

dan pada ketika ada kegiatan orang Thai-Muslim, maka juga ada orang Thai-Buddha menghadhirikannya. Ini adalah perkara yang biasa di kawasan ini.

Daripada berkehidupan bersama dengan damai dan memasuki ia ke atas situasi kerusuhan di wilayah sempadan selatan.

Maka membunuhlah oleh kumpulan pengganas akan orang yang tidak bersalah dan membedilkan ia akan sami dan imam.yang menyebabkan berada ketakutan atas orang-orang di kawasan itu dan berbencikanlah antara orang Thai-Buddha dan orang Thai-Muslim dan menyebabkan berada salah faham ke atas pelaksanaan tugas pegawai kerajaan.

Dengan dituduhkan akan bahawasanya orang yang menciptakan akan situasi itu ialah pegawai kerajaan yang menyebabkan salah faham antara pegawai kerajaan dan rakyat Thai-Muslim di kawasan yang merupakan matlamat parti lawan untuk memusnahkan ia akan masyarakat kewujudan bersama bagi penduduk tempatan dan memusnahkan ia akan kepelbagaian budaya yang indah dan mahu mewujudkan ia akan identity yang satu untuk memenuhikan ia akan strategi pemisah Negara.

Oleh itu, mesti atas semua kita untuk bekerjasamakan untuk mengatasikan akan wacana yang mewujudkan kebencian antara satu sama lain dan tindakkan balas ke atas usaha untuk memisahkan akan orang-orang di semua kaum dan agama di Kawasan untuk memuaskan nafsu dan kegilaan kuasa oleh setengah pemimpin sahaja …..

————————