วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพหุวัฒนธรรมพัฒนาปรับปรุงทำนุบำรุงศาสนสถาน ในจังหวัดปัตตานี

25 ม.ค. 2021
450

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.64 พ.ท. ถนอมพงษ์ เรืองจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย พ.ต.สวัสดิ์ ชายเกตุ เสธ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42, ร.อ.ประพันธ์ เยาว์นุ่น หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42, กำลังพลชุดช่าง ร้กองร้อยทหารพรานที่ 4214 และ กองร้อยทหารพรานที่ 4215 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดชนไทยพุทธ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพหุวัฒนธรรมพัฒนาปรับปรุงทำนุบำรุงศาสนาสถาน ณ ที่พักสงฆ์ปรงดำ บ.คลองต่ำ ม.4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้ดำเนินภารกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ควบคู่ไปกับภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขของคนไทย พร้อมทั้งปลูกฝังแนวคิดหลักพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับผู้ปฏิบัติงานได้น้อมนำมาเป็นมงคลชีวิต และเป็นหลักดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และยกระดับจิตใจของกำลังพล และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาในกาลต่อไป