วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ยะลาตรวจเข้มคัดกรองบุคคลพื้นที่เสี่ยง ป้องกัน-ยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19

25 ม.ค. 2021
461

เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการประจำด่านตรวจ/ จุดสกัด ด่านคลองทราย ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 418 ตำบลยุโป รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   ซึ่งมีทั้ง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.  สาธารณสุข  ตำรวจ และทหาร ประจำด่านตรวจคลองทรายใน ยังคงเข้มงวด เฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจตราการเดินทางเข้าออก ของประชาชน และยานพาหนะ ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา    ซึ่งได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวัง และสังเกตอาการหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)   เพื่อป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

โดยจะมีการเรียกตรวจยานพาหนะ ต่างๆ  เน้นหนัก บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง ที่จะเข้าสู่เมืองยะลา    ด้วยรถยนต์ขนสินค้า รถยนต์ส่วนตัว รวมถึง รถยนต์สาธารณะ  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย  ตรวจบัตรประชาชน ทำการซักถามประวัติการเดินทาง รวมถึง สังเกตอาการ และ ตรวจวัดอุณหภูมิ  หากพบว่ามีไข้ กรณีเป็นคนในพื้นที่นั้น ๆ ก็จะนำส่งแพทย์ทันที แต่ถ้าหากเป็นคนนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ก็จะประเมินความเสี่ยง หากเสี่ยงสูงก็จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่  เพื่อควบคุม และ ลดความเสี่ยง ป้องกันการนำเชื้อมาแพร่กระจายในเขตจังหวัด ส่วนผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่ จ.ยะลา

ขณะที่สถานการณ์ โควิด จังหวัดยะลา ล่าสุด เมื่อ 22 ม.ค 64 ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่มาจากการติดเชื้อภายในประเทศ  ทั้งนี้ จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด

——————