วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

พบปะโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา

พบปะโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานโฆษกชาวบ้าน ปีงบประมาณ 2564

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เป็นประธานกิจกรรมพบปะโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานโฆษกชาวบ้าน ปีงบประมาณ 2564 และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา โดยมี พันเอก ชัยภัทร หริกุล ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40, หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43, ผู้บังคับกองร้อยฯ, หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา