วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

เพิ่มกองกำลังตามแนวชายแดน สกัดกั้นขนย้ายสิ่งของผิกฎหมาย

เมื่อวันนี้ 25 มกราคม 2564 พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 / ผบ.กกล.เทพสตรี / ผบ.ฉก.สงขลา พร้อมด้วย พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ฉก.ร.5 ลงพื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ บริเวณหลักเขตแดนที่ 17 ( เนินนมสาว) เพื่อตรวจเยี่ยมชุดจรยุทธ์ ที่อยู่ตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และ เน้นย้ำกำลังพล ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร.5021 เจ้าหน้าที่ตรวจตระเวนชายแดน 437 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา ให้สอดส่องและสกัดกั้นขบวนการกองทัพมด ที่จะลักลอบนำสิ่งของผิกฎหมายเข้ามายังประเทศไทย และ กลุ่มลักลอบข้ามพรมแดน โดยใช้ช่องทางธรรมชาติ หากพบเห็นให้รีบจับตัวดำเนินคดีทันที และเดินตรวจช่องลวดหนาม ที่มีการลักลอบตัดออกของกลุ่มกองทัพมด ที่ใช้เป็นเส้นทางนำสิ่งผิดกฎหมายออกมาเช่น ใบพืชกระท่อม เป็นต้น และให้กำลังพลซ่อมแซมรั้วลวดหนามที่ถูกตัดออก ให้มิดชิดรัดกุมกว่าเดิม

พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านมีการแพร่ระบาดของโควิดอย่างหนัก ทั้งพม่าและมาเลเซีย โดยได้สั่งการให้ช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้มีการหลุดลอดเข้ามายังประเทศได้ และได้เพิ่มกำลังพล ทั้งตอนบนและตอนล่าง เพิ่มมาอีกจำนวน 15 ชุดปฎิบัติการ และเสริมกำลังของภาคประชาชนตำรวจ อำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน และชุดเฝ้าตรวจที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง และในช่วง2 อาทิตย์ ก่อนหน้านี้ สามารถจับกุมกลุ่มนำพาแรงงานต่างด้าวได้ จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์ และ ขยายผลต่อไปจับกุม อีก 3 คน ซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์เช่นเดียวกัน

————————-