วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

วัคซีนป้องกันโควิดฯ ที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการป้องกันตนเอง และการเว้นระยะห่างทางสังคม

28 ม.ค. 2021
786

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั่วโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น  วันนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมเกินกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งล้านสี่แสนคน และเสียชีวิตไปแล้วมากกว่าสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นคน  ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อฯและเสียชีวิตสูงสุด อันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกา รองลงมาคืออินเดีย และบราซิล   ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ อินโดนีเซีย (อันดับ4 ของเอเชีย) , ฟิลิปปินส์ (อันดับ9 ของเอเชีย) , มาเลยเซีย , เมียนมา , สิงคโปร์ , ไทย , เวียดนาม , กัมพูชา , บรูไน  และลาว   สำหรับในประเทศไทยจนถึงวันที่ 28 มกราคม มีผู้ติดเชื้อสะสม รวม 16,221 คน  เสียชีวิตสะสม รวม 76 คน  เป็นลำดับ 5 ในกลุ่มประเทศอาเซียน  เป็นลำดับ 120 ของโลก

เมื่อต้นสัปดาห์ สำนักข่าวอาร์ทีรายงานว่า อิสราเอลพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่าหมื่นคน หลัง ” ฉีดวัคซีน ” ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค กว่า 12,400 คน ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ง 69 คนจากทั้งหมด ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเปิดเผยว่า ทางการได้ทำการตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 ในผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 189,000 คน และพบว่า กว่า 6.6% หรือมากกว่า 12,400 คน มีผลการตรวจเป็นบวกหรือติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อหลังจากเข้ารับวัคซีนเข็มแรกได้ไม่นาน ขณะที่มากกว่า 1,410 คน มีผลตรวจเป็นบวกหลังจากเข้ารับวัคซีนแล้ว 2 สัปดาห์

จนต่อมาเริ่มมีการพบความผิดปกติหรือผลข้างเคียงจากวัคซีนจนนำไปสู่การโจมตีคุณภาพของวัคซีนแต่ละบริษัท ไม่ว่าจะเป็นของอเมริกา อังกฤษ เยอร์มัน และจีน   ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ให้เราได้ตระหนักกันแล้วว่า มนุษย์เรายังจะต้องต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 กันไปอีกยาวนานอย่างแน่นอน

มาตรการต่างๆ ที่ไทยนำมาใช้เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากจะได้รับคำชื่นชมยกย่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดในลำดับต้นๆ ของโลกแล้ว  ความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคนไทยทุกคนในครั้งนี้  โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม  การสวมหน้ากากป้องกัน  การไม่เข้าไปในพื้นที่มีผู้คนแออัด  การกินร้อน/ช้อนส่วนตัว  รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง ถือเป็นวัคซีนป้องกันโควิดฯ ที่ดีที่สุด  ซึ่งจะช่วยทำให้เราทุกคนสามารถป้องกันโรคร้ายนี้ได้ด้วยตัวเอง

 

———————————