วัคซีนป้องกันโควิดฯ ที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการป้องกันตนเอง และการเว้นระยะห่างทางสังคม

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 หร … อ่านเพิ่มเติม วัคซีนป้องกันโควิดฯ ที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการป้องกันตนเอง และการเว้นระยะห่างทางสังคม