วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

ผช.ผบ.ทบ. ประชุมหน่วยงานความมั่นคง ติดตาม ปรับแผนการทำงานดูแลพื้นที่ชายแดนใต้

 

ผช.ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ประชุมหน่วยงานความมั่นคง ติดตาม ปรับแผนการทำงานดูแลพื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก และคณะ ประชุมหน่วยงานขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบแนวทาง ปรับแผนการปฏิบัติในการดูแลพื้นที่ ภายหลังลงตรวจสอบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตำรวจโท  รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตลอดจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และการปฏิบัติงานด้านยุทธการในการควบคุมพื้นที่ โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

พลเอกพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ลงพื้นที่มาครั้งนี้ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจ และความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกมาบอกยังกำลังพลทุกหน่วย ซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ ต้องยอมรับว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นหลังจากเงียบหายไปนาน จากการได้มาพบปะพูดคุยกับหน่วยงานความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ก็ได้ให้มีการปรับแผนการทำงานเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจุดที่ยังเป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มมาตรการดูแลเข้าไปให้ครอบคลุม สิ่งสำคัญ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาทอย่างวางใจแม้เหตุการณ์ในพื้นที่โดยรวมจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ยังยืนยันถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานสภาสันติสุขตำบล ว่าประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจต่อการทำงาน รวมทั้งปฏิเสธความรุนแรงที่เกิดขึ้นในที่ทุกรูปแบบ และต้องการให้พื้นที่สงบ เพื่อจะได้เกิดการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

ส่วนการดูแลป้องกันชายแดนไทย -มาเลเซีย ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ตรงนี้ไม่ห่วงเพราะทุกฝ่ายประสานการทำงานกันอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด เชื่อมั่นสามารถดูแลพื้นที่ได้