วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำนโยบายสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4

วันที่ 2 ก.พ.64 พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมด้วย พ.อ.อาทร จันทร์ทอง ที่ปรึกษา ผบ.ฉก.ยะลา, พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ของหน่วย 4708 (จุดที่ 1) ในพื้นที่ บ.ซีเซะ ม.5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา หน่วย 4708 (จุดที่ 2) ในพื้นที่ บ.แคละ ม.4 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา และ หน่วย 4713 ในพื้นที่ บ.กาโต๊ะ ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

โดย ผบ.ฉก.ยะลา ได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการ รปภ.พื้นที่ให้มีความปลอดภัย และการติดตามพฤติกรรมกลุ่มเครือญาติ ผกร. ตามนโยบาย/สั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ชป.จรยุทธ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ต่อไป

———————