วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมชาวไทยพุทธ ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในพื้นที่ จชต.

05 ก.พ. 2021
1244

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.64 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธ ต.เปาะเส้ง และต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จำนวน 9 หลัง ที่บ้านพักอาศัยตลาดชุมชนบ้านเนียง ต.เปาะเส้ง จ.ยะลา ในวันนี้ (4 ก.พ.2564) โดยมีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธใน จชต. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยจัดขึ้นเพื่อซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แถบถิ่นทุรกันดารให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและแรงจูงใจที่จะไม่อพยพถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดูแลและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้ สำหรับพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 108 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ 39 หลัง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 40 หลัง รอดำเนินการ จำนวน 29 หลัง

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า รัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ การดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆมิเคยแบ่งแยกว่าต้องเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม แต่กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมพิเศษอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่ที่อื่น เนื่องจากความรู้สึกไม่ปลอดภัย หากเป็นเช่นนี้ การส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ก็จะจบลงในที่สุด ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามสุดความสามารถที่จะพยายามให้พี่น้องไทยพุทธอยู่ได้ ศอ.บต.ในฐานะศูนย์กลางประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จะทำหน้าที่สุดความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้อง จชต.จะไม่ออกจากพื้นที่และมุ่งเข้าป่า กลับลงมาพร้อมอาวุธในมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องไทยพุทธจะไม่เดินจากบ้านเกิดไปสู้ถิ่นฐานอื่น ทั้งนี้ ศอ.บต.และหน่วยงานทุกหน่วย พร้อมร่วมแก้ไขและพัฒนา เพื่อความหวังว่า วันหนึ่งพื้นที่จะกลับคืนสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

ด้าน น.ส.วรรณา สวนแสน  ผู้แทนชาวไทยพุทธรับมอบบ้าน เผยว่า ดีใจที่วันนี้ได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนและให้กำลังใจเพื่อให้คนไทยพุทธได้อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างปลอดภัย ในบ้านที่แข็งแรง ชุมชนตลาดบ้านเนียงสมัยอดีตที่ผ่านมา มีพี่น้องไทยพุทธอาศัยอยู่กว่า 30 หลังคาเรือน แต่ขณะนี้เหลือเพียง 6 หลังคาเรือนเท่านั้น ทุกๆวัน 6 โมงเย็นก็จะปิดประตูบ้านเงียบและเข้านอนแต่หัวค่ำ รู้สึกดีใจที่ได้รับการดูแล เนื่องจากมีเพื่อนบ้านหลายคนกำลังจะกลับมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนเดิม

———————–