วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

แถลงข่าวปฏิบัติการสยบอันดามัน ทลายเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดภาคใต้ และธุรกิจสีเทา

 

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการสยบอันดามัน ขยายผลจากเส้นทางการเงิน ผู้มีอิทธิพล และธุรกิจสีเทา ทลายเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดภาคใต้

 

 

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมโต๊ะแถลงข่าวปฏิบัติการ “สยบอันดามัน” จับกุมขวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ โดยมี พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน

 

 

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้เน้นให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เน้นหนักใช้มาตรการยึดทรัพย์เพื่อทำลายล้างเครือข่ายให้สิ้นซาก ตลอดจนการป้องกันปราบปรามแหล่งชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป), พลตำรวจโท ชินภัทร  สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 6), พลตำรวจโท มนตรี  ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.), พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4, นายวิชัย  ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, พลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานน รักษาการเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ดร.เอก นิติ  ติทัณฑ์ประภาศ อริบดีกรมสรรพากร, พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ  พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8, พลตำรวจโท รณศิณป์  ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 ได้รับนโยบายนำข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติ ออกแผนปฏิบัติการ “สยบอันดามัน” ขึ้น เพื่อจับกุมขวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ตรวจค้น ทำลายเครือข่ายให้ถึงระดับผู้สั่งการ นายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง ด้วยการจับกุม และยึดทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีการดำเนินการ 3 ส่วน ดังนี้

 

 

  1. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ตำรวจภูธรภาค 8 จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 10 คน พร้อมยึดของกลางยาเสพติด (ไอซ์) 1,199 กิโลกรัม และรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน จากการขยายผลพบความเชื่มโยงพฤติการณ์ บัญชีรับ โอนเงิน และมีพยานหลักฐาน จนนำไปสู่การขออนุญาตศาลออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 18 ราย และปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 47 จุด ในพื้นที่

  2. เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 สถานีตำรวจภูธรชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 20 เม็ด จากการขยายผลเกี่ยวพันกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขยายผลจับกุมได้ผู้ต้องหา 3 ราย ยึดทรัพย์เกี่ยวเนื่องได้ มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท

  3. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตำรวจภูธรภาค 9 ขยายผลปิดล้อมจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายราย และยึดทรัพย์ได้จำนวนมาก ซึ่งรวมผลการปฏิบัติตามแผน “สยบอันดามัน” ในครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้รวมทั้งสิ้น 27 ราย และตรวจยึดทรัพย์สิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ โฉนดที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ และกระแสเงินหมุนเวียนในรอบ 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท โดยกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวนี้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วประมาณ 5 ปี น่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

โดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า “จากแผนปฏิบัติการสยบอันดามัน เริ่มปฏิบัติการจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จนมาถึงวันนี้สามารถออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด 18 หมาย สืบเนื่องมาจากที่ตำรวจภูธรภาค 8 จับกุมยาเสพติดรายใหญ่ได้ 2 คดี ปรากฏว่าข้อมูลทั้ง 2 คดีสามารถเชื่อมโยงกัน จากการสืบสวนขยายผล จึงได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดำเนินการต่อต้นตอขบวนการให้ถึงที่สุด ตลอดจนผู้ที่ร่วมขบวนการทั้งหมด สำหรับจุดเริ่มต้นปฏิบัติการ สยบอันดามัน นั้น คือการบูรณาการร่วมกันดำเนินการตั้งแต่วันที่มีการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 10 รายเมื่อช่วงปี 2563 ของกลางยาเสพติดหลายรายการ ได้สืบสวนขยายผลก็พบว่ามีเส้นทางการเงิน การติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมต่างๆมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่นำบัญชีมาใช้ในเรื่องของธุรกิจสีเทา ไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์ต่าง ๆ กลุ่มที่เป็นรายย่อยในการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงแก๊ง Freedom ในจังหวัดสงขลา ที่มีเครือข่ายขบวนการขยายวงกว้าง จึงจับเป็นต้องตัดต้นต่อทลายขบวนการต่างๆ เหล่านี้โดยเร็วด้วยปฏิบัติการตามแผน จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายรายในที่สุด”

 

 

ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” การแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องของการดำเนินการกับขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งยาเสพติดถือว่าเป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการบูรณาการกำลังร่วมกันในทุกมิติของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในวันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นที่ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง แต่เพียงแค่ วันที่ 3 ถึงวันที่ 5 ที่ขยายจนทำลายเครือข่ายได้หลายราย ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จมาก เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทจะปลดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ ความหวังในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะกลับมาโดยเร็ว”