วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

“จิบกาแฟ-แลฟาร์ม-ตามรอยแม่” โข่งวัลเล่ย์ ฟาร์มตัวอย่างฯ พล.พัฒนา 4

เที่ยว ฟาร์มทหารป้อนนมแพะ ป้อนหญ้าเนเปียร์ ขี่ควาย ศึกษา “โคก หนอง นา โมเดล”

“จิบกาแฟ-แลฟาร์ม-ตามรอยแม่”…. กองพลพัฒนา ที่4 กองพลพัฒนา ที่ 4  อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  กำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ที่กำลังเป็นที่สนใจ เป็นจุดเช็คอินใหม่

หลังจาก ผบ.เจี๊ยบ พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา4 สั่ง ปรับปรุง ฟาร์มตัวอย่างฯ  และ ทำ”โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นสถานีการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการต่อยอด ศาสตร์พระราชา  ให้แก่ เยาวชนในพื้นที่ จ.สงขลา และนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้  สำหรับ นักเรียน จาก โรงเรียน ในจังหวัดขายแดนภาคใต้(จชต. )ที่มาศึกษาดูงาน ของ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

โดยมีกิจกรรมที่สนุกสนาน ให้เด็กๆและเยาวชน ได้ทำ ทั้ง  ป้อนนมแพะ ป้อนหญ้าเนเปียร์ ในบริเวณ โข่งวัลเลย์ และมี โข่ง คอฟฟี่ ร้านกาแฟ และเครื่องดื่ม ให้นั่งดริ้งค์ชิลๆ “จิบกาแฟ-แลฟาร์ม-ตามรอยแม่”

 

———————–