วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

แม่ทัพเน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามผลการปฏิบัติงาน มอบขวัญและกำลังใจ หน่วยทหารพราน เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน

 

 

                เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร เพื่อติดตามรับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบโอวาทแก่กำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี พันเอกวรเดช เดชรักษา ผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พันเอกชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 30 และคณะนายทหาร กำลังในหน่วยร่วมให้การต้อนรับ ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตา เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ ในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งต่อไป

 

 

                โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ต้องขอบคุณในการมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้เสียสละทุ่มเทปฏิบัติภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 ประการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้ให้ไว้ในการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะต้องปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน แต่สิ่งสำคัญที่จะดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนได้เราทุกคนจะต้องมีความมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยไว้ก่อน เพื่อทำหน้าที่ตรงนี้สู่พี่น้องประชาชนต่อไปด้วยความมั่นใจ ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจากข้อมูลการปฏิบัติงาน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนถือว่าได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง พี่น้องประชาชนมีความมั่นอกมั่นใจหน่วยที่ได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เสียสละกำลังกาย กำลังใจ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในห้วงที่ผ่านมา มีความมั่นใจในหน่วยเช่นกันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส ขอให้มีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เป็นชายชาติทหารปกป้องแผ่นดิน และพี่น้องประชาชนต่อไป”