วันจันทร์, 8 มีนาคม 2564

บรรยากาศเงียบเหงา วันที่สองสมัครนายก- สมาชิกสภาเทศบาล จ.ยะลา

09 ก.พ. 2021
92

การเปิดรับสมัคร นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ของ จ.ยะลา ซึ่งกกต.ได้กำหนดขึ้นให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งวันนี้(9 ก.พ. 64) เป็นวันที่สองของการเปิดรับสมัคร พบว่า ที่ เทศบาลเมือง ต.สะเตงนอก  บรรยากาศเงียบเหงา มีเพียงเจ้าหน้าที่ ที่ประจำสถานที่รับสมัคร ตำรวจ รวมถึง เจ้าหน้าที่ รปภ.สถานที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการรอรับสมัครผู้ที่สนใจ  โดยทางเจ้าหน้าที่บอกว่า เมื่อวาน(8 ก.พ 64) ซึ่งเป็นวันแรกมีผู้สมัคร ทั้ง นายก และสมาชิกมากันจำนวนมาก โดยคาดว่าจะมีผู้มาสมัครในวันสุดท้ายอีกครั้ง

สำหรับในวันแรกของการเปิดรับสมัคร นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง ต.สะเตงนอก ในวันที่ 8 ก.พ 64 มีผู้ลงสมัครนายก จำนวน 4 คน และมีผู้สมัครสมาชิก ครบทั้ง 3 เขต แบ่งเป็น เขต 1 จำนวน 18 คน เขต 2 จำนวน 18 คน และเขต 3 จำนวน 19 คน

เช่นเดียวกับ ที่เทศบาลนครยะลา การรับสมัคร นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่สองเป็นอย่างเงียบเหงา ตั้งแต่ช่วงเช้าไม่พบว่ามีผู้มาสมัครแต่อย่างใด โดยวันแรก มีผู้สมัคร นายก จำนวน 2 คน ผู้สมัครสมาชิก เขต 1 จำนวน 7 คน เขต 2 จำนวน 7 คน เขต 3 จำนวน 7 คน และ เขต 4 จำนวน 8 คน

สำหรับ จังหวัดยะลา มีเทศบาลรวม 16 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง และ เทศบาลตำบล 14 แห่ง   ส่วน ภาพรวมการรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 8 ก.พ 64 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีผู้สมัคร นายก จำนวน 32 คน สมาชิก จำนวน 422 คน และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

————————–