วันจันทร์, 8 มีนาคม 2564

ปัตตานีสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวประจำครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต้านภัย Covid -19

10 ก.พ. 2021
114

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.ที่ตลาดนัดชุมชนบนที่ราชพัสดุ ถนนมะกรูด (สี่แยกโรงอ่าง) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวประจำครัวเรือน (ระดับจังหวัด) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัย Covid-19 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร จาก 12 อำเภอร่วมออกบูธ จัดกิจกรรมตลาดนัด สาธิตและจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร พืชผักสวนครัว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP มี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมแสดงผลสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวประจำครัวเรือนระดับจังหวัด ร่วมกับกิจกรรมตลาดนัดผัก ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ต้านภัยCovid-19 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือน กลุ่มอาชีพในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ “น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผ่นปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทั้ง12 อำเภอ โดยการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ และการเปิดช่องทางการตลาดในการจำหน่ายพืชผักสวนครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP อีกด้วย

——————–