วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564

ลักลอบตัดไม้ บนเทือกเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ป่าสงวนชายแดนไทย-มาเลเซีย

วันที่ 10 ก.พ.64 ภายใต้การสั่งการของ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 /มทภ.4 , จนท.ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากได้รับรายงานว่า มีกลุ่มบุคคล ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวนหลายแปลง ติดกับชายไทย-มาเลเซีย ขอให้ไปตรวจสอบจับกุม เจ้าหน้าที่จึงประชุมวางแผน ร่วมกันออกปิดล้อม พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม กำลังถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ท้องที่ บ้านคอกช้าง ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

คณะเจ้าหน้าที่เดินเท้าจากจุดจอดรถขึ้นไปบนภูเขาประมาณ 3 กม.ถึงเขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างใกล้หลักเขตแดนที่ 48-49 ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กำลังถูกทำลายใหม่และเก่าจำนวนหลายแปลงมีการตัดโค่นต้นไม้มีค่าจำนวนมาก คณะเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายแล้วจำนวน 2 แปลง

ทั้งนี้ พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ได้เก็บวัตถุพยานและสิ่งของกลางอื่นๆ โดยกล่าวหาว่า กลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ลักลอบแปรรูปไม้ กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 เหตุเกิดที่ พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม ท้องที่ บ้านคอกช้าง ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต ระหว่างแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย หลักเขตที่ 48-49 เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพื้นที่ต้นน้ำ คลองคอกช้าง แม่น้ำปัตตานี เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงมอบหมายให้จนท.นิคมสร้างตนเองเบตง และ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) จัดทำบันทึกรายละเอียดรายละเอียด นำเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดำเนิน การตามกฎหมายต่อไป.

———————