วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

ครูโรงเรียนยะลาเข้มคัดกรองนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19 หลังหยุดตรุษจีนหลายวัน

15 ก.พ. 2021
450

วันนี้ 15 ก.พ.64 โรงเรียนในพื้นที่ยะลาเปิดเรียนวันแรกหลังหยุดหลายวันช่วงตรุษจีน ครูยังเข้มคัดกรองนักเรียนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นที่จะเข้าไปภายในโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่มีไข้ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไป  รวมถึงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เดินผ่านถาดน้ำยาฆ่าเชื้อ และที่สำคัญยังคงเน้นย้ำชีวิตวิถีใหม่ นักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อเข้าภายในโรงเรียน รวมถึงต้องปฏิบัติติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 

ขณะที่ ปัจจุบันจังหวัดยะลายังไม่พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ที่มาจากการติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันเป็นเวลา 278 วัน โดยพบเชื้อ 7 รายที่กลับจากประเทศมาเลเซีย ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากหลายจังหวัดในประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และประเทศเพื่อนบ้านยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขยะลายังย้ำขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านให้ปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด หากไม่มีความจำเป็น สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้รายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน

——————-