วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

Vaksin yang terbaik untuk melawankan akan COVID itu ialah melindungikan diri sendiri dan menjagakan akan jarak sosial.

Sejak awal tahun 2021, semakin meningkatkan oleh penyebaran coronavirus 2019 atau COVID-19 di seluruh dunia, Pada hari ini, ada orang yang dijangkitikan dia lebih daripada seratus satu juta dan empat ratus ribu di seluruh dunia dan telah mati kerana ia, lebih daripada dua juta dan seratus lapan puluh ribu orang.

Negara yang nombor yang satu yang dijangkitikan dan yang dimatikan dengan penyakit ini ialah Syarikat Amerika dan diikutikan oleh India dan Brazil dan di ASEAN, negara yang dengan jumlah kes yang tertinggi dengan masing-masing, ialah Indonesia (nombor 4 di Asia) dan Filipina (nombor 9 di Asia) dan Malaysia dan Myanmar dan Singapura dan Thailand dan Vietnam dan Kemboja dan Brunei dan Laos.

Adapun di Thailand, hingga pada tanggal 28 Januari, terdapat kes kumulatif 16ม221 orang dan mati 76 orang. Adalah ia nombor 5 di ASEAN dan nombor 120 di dunia.

Pada awal minggu, telah melaporkan oleh Agensi berita RT akan bahawasanya telah menemuikan oleh Israel akan berpuluh-puluh ribu orang yang dijangkitikan dengan COVID-19 selepas “suntikan vaksin” yang dijangkitikan oleh orang yang menerimakan vaksin Syarikat fizer-Bion Tech dengan penyakit COVID-19  itu lebih daripada 12,400 orang yang 69 orang daripadanya sudah menerimakan vaksin pada kali yang kedua yang disebutkan oleh Kementerian Kesihatan Israel akan bahawasanya telah mengujikan oleh pihak berkuasa akan COVID-19 di kalangan orang yang menerimakan vaksin COVID-19 dan mendapatkan ia akan bahawasanya ada keputusan pengujian yang positif 6.6% atau lebih daripada 12,400 orang yang dijangkitikan dengan COVID-19 dan kebanyakkannya telah dijangkitikan selepas daripada menerimakan vaksin yang pertama dengan tidak lama lagi dan lebih daripada 1,410 orang yang diujikan dan keputusannya menjadi tembah selepas daripada disuntikan vaksin dengan dua minggu.

Kemudiannya didapatikan akan kesan  yang tidak normal atau kesan yang sampingan yang berlahirkan ia daripada suntikan vaksin yang menyerangkan akan kualiti vaksin atas tiap-tiap syarikat sama ada ia Amerika atau Inggeris atau Jerman atau Cina. yang menjadi bukti ia untuk menyedarikan oleh kita akan bahawasanya manusia itu pasti bertempurkan ia akan COVID -19 dengan masa yang panjang.

Langkah-langkah yang diambilkan oleh Thailand untuk memerangikan ia akan wabak COVID-19 itu, selain daripada mendapatkan kepujian daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) akan bahawasanya dapat mengurus dan mengawalkan oleh Thailand akan keadaan wabak COVID-19 yang terbaik, yang berada di nombor puncak dunia. Kejayaan yang didapatkan daripada kerjasama oleh semua orang Thai pada kali ini, Terutamanya pada jarakan sosial dan memakaikan topeng perlindungan dan menjauhikan ia daripada kawasan yang sesak dan makan panas dan sudu peribadi serta dengan menjagakan dan mengekalkan ia akan kesihatan diri sendiri untuk menjadi sihat dan kuat itu adalah vaksin yang terbaik ia untuk mencegahkan ia akan COVID yang membolehkan oleh semua kita untuk mencegahkan atas penyakit yang mengeri ini dengan sendiri.

วัคซีนป้องกันโควิดฯ ที่ดีที่สุดตอนนี้ คือการป้องกันตนเอง และการเว้นระยะห่างทางสังคม