วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

“เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ฉก.ยะลา” แก่ ครู นักเรียน อ.รามัน ควบคู่ ป้องกัน โควิด-19 ปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

17 ก.พ. 2021
303

เมื่อวันที่ (16 ก.พ. 64)  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดโครงการ “ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ” หน่วยเฉพาะกิจยะลา  ณ โรงเรียนบ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  โดยการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ปลูกพืชผักสวนครัว แบบผสมผสาน พร้อมส่งเสริมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน ให้มีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง ให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย

————————-