วันอังคาร, 18 มกราคม 2565

ยะลาเปิดตัวโครงการ”หลาดยะลา (Yala Market) “อำนวยความสะดวกด้านซื้อขายให้ประชาชนในยุคโควิด- 19

วันที่ 21 ก.พ.64 เทศบาลนครยะลาได้ดำเนินการจัดโครงการหลาดยะลา (Yala Market) ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์เพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าขาย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของชำ ฯลฯ และเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมการให้บริการโดยผู้มีทักษะอาชีพต่างๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ เป็นต้น โดยการให้บริการเหล่านี้จะผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ให้บริการและผู้จ้างงาน (ลูกค้า) ให้เข้าถึงการบริการมากขึ้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครยะลาจึงเปิดรับลงทะเบียนผู้มีทักษะอาชีพดังกล่าว เข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวยะลาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ 2 ช่องทาง คือ1. Line @yalacity 2. ห้องประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 073-216738

อย่างไรก็ตาม โครงการหลาดยะลา(Yala Market) เป็นแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ โดยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโต และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน อันเป็นเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะนำไปสู่ยะลาเมืองอัจฉริยะ (Yala Smart City) ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครยะลา

———————