วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

เร่งช่วยเหลือผู้ว่างงานที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

01 มี.ค. 2021
270

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงาน เร่งรัดการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วงโควิด-19 โดยให้ประสานงานกับ ศอ.บต.ให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน จากข้อสั่งการดังกล่าว ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และในพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และหางาน ผ่านโครงการต่างๆของกระทรวงแรงงาน

เบื้องต้นนางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา รายงานว่า จากการประสานความร่วมมือไปยัง ศอ.บต. พบว่า มีแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 11,858 คน เป็นจังหวัดยะลาจำนวน 2,658 คน ขณะนี้จังหวัดยะลาได้ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และ ศอ.บต.จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย และต่างจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานมีโครงการที่สามารถรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ได้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยมีบัณฑิตแรงงาน เป็นผู้ประสานการดำเนินการในกิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนา และกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ รวมถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรอาชีพเสริม หากมีความต้องการหางานทำสามารถมาแจ้งขึ้นทะเบียนคนหางานได้เช่นกัน สำหรับหลักสูตรที่ประชาชนสนใจได้แก่ การเย็บผ้าคลุมผม ฮียาป. การทำกริช เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ประสาน ศอ.บต. เพื่อนำผู้ว่างงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาทำงานที่บริษัท แคล – คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวนกว่า 1,000 คน เป็นการสนับสนุนให้คนชายแดนใต้มีงานทำ เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดของกระทรวงแรงงานจะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้อีกทั้งยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนใต้อีกด้วย

 

——————————-