วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

“สวนลุงคิด” กรมทหารพรานที่ 42 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “สวนลุงคิด” ที่ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมทหารพรานที่ 42 ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ ให้กำลังพลและครอบครัวได้ไว้บริโภค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้เตรียมไปมอบให้กำลังพล เพื่อนำไปประกอบอาหารต่อไป

“สวนลุงคิด” เป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ภายในค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นสวนผสมแบบแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนบรรยากาศภายในสวนลุงคิดมีความร่มรื่น มีบ่อปลา รวมทั้งบ่อบัว และเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ทั้งไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว เช่น พริก ขมิ้น มะระ มะละกอ รวมถึงมีการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ เป็ด ปลา ทั้งหมดได้ยกมารวมและตั้งอยู่ภายในสวนลุงคิดแห่งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นโดยแนวความคิด ของ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42 ในห้วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เพื่อให้กำลังพล ได้มีความรู้ในการทำเกษตรและลดรายจ่าย ภายในครัวเรือนของกำลังพล โดยผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะนำมาให้กำลังพล และครอบครัวไว้บริโภค

ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงและดัดแปลงให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เป็นที่รู้จักสถานที่แห่งนี้ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้มากขึ้น เข้าใจชีวิตของเกษตรในรูปแบบใหม่ การบริหารจัดการพื้นที่ในแต่ละส่วน หากประชาชนสนใจเข้าเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม สามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษา

————————————-