วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ชุมชนขับเคลื่อนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) ครอบครัวกาบัง จ.ยะลา

04 มี.ค. 2021
1097

วันที่ (3 มี.ค 64) พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา/หน.จิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วย ผบ.ฉก.ทพ.47, ผบ.นพค.42, รอง ผอ.ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน., นอภ.กาบัง, ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) ครอบครัวกาบัง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์แรกรับฯ โดยได้มอบนโยบาย และแนวคิดในการดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.กาบัง จ.ยะลา

ทั้งนี้ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวคิดในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆ ณ พื้นที่ดำเนินโครงการศูนย์แรกรับฯ บ.ลาเต๊าะ (บ้านย่อย บ.ลาแล) ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

———————-