วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ประติมากรรมปลากะพงขาวริมเขื่อนกั้นคลื่นวัดแหลมพ้อ จุดเช็คอินและสีสันการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.สงขลา

ที่ วัดแหลมพ้อ หรือวัดพระนอน ตั้งอยู่เชิงสะพานติณสูลานนท์ หมู่ 4 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา และริมทะเลสาบสงขลา ตอนนี้ได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นอกเหนือจากการมากราบไหว้พระนอน โดยบริเวณท่าเรือหลังวัดซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลสาบและสะพานติณสูลานนท์ และมีการสร้างแนวเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะตลิ่งขึ้นมาใหม่โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมกับสร้างประติมากรรมปลากะพงขาว ที่โดดเด่นสวยงามขึ้นมาใหม่อีก 2 จุด

จุดแรก เป็นรูปปั้นปลากะพงขาวขนาดใหญ่ 2 ตัว อยู่บนเกลียวคลื่น บริเวณแท่นจะมีผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะยอก็คือ จําปาดะเกาะยอ และละมุดหรือสวาเกาะยอ กองรวมกันอยู่

จุดที่ 2 จะมีปลากะพงขาว 4 ตัว กระโดดจากผิวน้ำขึ้นมา พันกันเป็นเกลียวอย่างสวยงามมาก อยู่ริมเขื่อนติดทะเลสาบสงขลา

นอกจากนี้ยังมีโคมไฟปลากะพงอีก 50 ต้นให้แสงสว่างตอนกลางคืน จากปกติที่มีเฉพาะแค่รูปปั้นปลากะพงขนาดใหญ่สีดำที่มีชาวประมงกำลังลากขึ้นมา กลายเป็นสีสันใหม่ของการท่องเที่ยวที่วัดแหลมพ้อที่นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปนอกเหนือจากไปไหว้พระขอพร

สำหรับปลากะพงเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของชาว ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงที่ใหญ่ที่สุดใน จ.สงขลา และว่ากันว่ามีรสชาติที่อร่อยที่สุดเพราะเป็นปลาสามน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็มมาผสมกัน จึงเป็นที่มีของสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของวัดแหลมพ้อ

 

——————-