วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ปัญหา จชต.เริ่มดีขึ้น เร่งทำความเข้าใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

04 มี.ค. 2021
715

เลขาธิการ ศอ.บต.  ระบุ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเชิงบวก ขอสื่อมวลชนช่วยสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมเผยการขับเคลื่อนโครงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”

วันที่ 3 มี.ค.64 พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในโอกาส ศอ.บต.ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกคนได้ทุ่มเทความพยายามมา โดยรัฐบาลพยายามพลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเป็นลำดับ ขอให้สื่อมวลชนช่วยสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน สร้างความเชื่อมั่น การคลี่คลายปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเชิงบวกอย่างมีนัยยะสำคัญ และประการสำคัญคือการสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น กับพี่น้องชาวไทยช่วยสื่อสารเรื่องดี ๆ ให้คนอยากมาเที่ยว มาเยือน เพราะจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ดีขึ้น ทั้งนี้สื่อมีบทบาทสำคัญต่อการช่วยคลี่คลายปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ศอ.บต.ได้จัดทำโครงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งพี่น้องพุทธ-มุสลิม แต่เนื่องจากมีพี่น้องพุทธย้ายออกนอกพื้นที่ บางส่วนทิ้งบ้านเรือนไปกว่า 10 ปี จึงช่วยดำเนินการในเรื่องดูแลซ่อมแซม ปีนี้เป้าหมายกว่า 250 ราย ภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้กำลังทยอยดำเนินการ ขอขอบคุณพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่วยกันซ่อมทำบ้านให้พี่น้องพุทธกลับคืนมา ย้ำจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

———————–