วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

เกศา…สานรักสานสัมพันธ์

06 มี.ค. 2021
446

 

ทหารพรานจัดกิจกรรมเกศา…สานรักสานสัมพันธ์

 

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือในการตัดผม เข้าพื้นที่โรงเรียนเพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะครู ผู้ปกครอง และน้อง ๆ นักเรียน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมเกศา…สานรักสานสัมพันธ์ โดยการออกให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนชาย และหมักผมกำจัดเหาให้กับนักเรียนหญิง ซึ่งมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้น ป.6 เข้ารับบริการอย่างทั่วถึง เพราะความผูกพันธ์นั้นต่างจากความรัก เราจึงเลือกสร้างทั้งสองสิ่งพร้อมๆ กัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ โรงเรียนบ้านป่าหวัง หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

 

 

สำหรับการเดินทางไปให้บริการในครั้งนี้ สร้างความดีอกดีใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จะได้มีการต่อยอดกิจกรรมเกศาสานรักสานสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนสายสามัญและศาสนาอย่างทั่วถึงต่อไป

 

#SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน