วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เดินหน้าช่วยเหลือ โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

09 มี.ค. 2021
916

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะขับเคลื่อนงานสุขภาพ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดสันติสุขที่ 308/ชุด ทสพ.304 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาลอ  มอบเตียงผู้ป่วยให้กับ นายมะแอ ดะอุแม ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จ.ยะลา  ซึ่งเป็นการขยายผลต่อยอดโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

พร้อมทั้งจัดโครงการ “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” ให้บริการตรวจสุขภาพหัวใจแก่ผู้สูงอายุ (EKG) ในพื้นที่ ตำบลยะต๊ะ และ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อตรวจรักษาขั้นต้น และป้องกันการเกิดความผิดปกติของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้สูงอายุ โดยมี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหัวหน้าคณะฯ   สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษา จำนวน 82 ราย

 

—————————