วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

เที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ย้อนรอยประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา

นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายสุรชัย ไหมบัวเขียว คลังจังหวัดนราธิวาส นายอภินันต์ หนูพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีปลัดอำเภอสุคิริน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1012 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่าย อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สมัยที่สมาชิกในชุมชนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรม 10 ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการย่อย ที่ได้ทำการสู้รบกับรัฐบาลมาเลเซีย เนื่องจากมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครอง จากนั้นคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้ร่องรอยและเรื่องราวของอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในเรื่องอนุสรณ์สถาน สถานที่รำลึกถึงวีรชนผู้ร่วมกันสร้างสันติสุขและเอกภาพ รวมทั้งมีเส้นทางอุโมงค์เก่า เตาไร้ควันขนาดใหญ่ ร่องทางเดินที่ขุดล้อมฐานเพื่อใช้เป็นทางเดินเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสร้างขึ้นจากภูมิปัญญาเพื่ออำพรางฝ่ายตรงข้ามไม่ให้รู้แหล่งที่ตั้งของกรม 10

ต่อจากนั้น คณะได้ล่องแก่งพายเรือคายัค ซึ่งมีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง บรรยากาศสองข้างทางปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้ที่หายากของท้องถิ่น มีความสวยงามของสายน้ำจากต้นน้ำสายบุรีและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเส้นทางของการล่องแก่งมีจุดที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ในการร่อนทองอีกด้วย ทั้งนี้ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบจนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ที่แสดงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นายอภิสิทธิ์ บินซา ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจุฬาภรณ์ 12 กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 มีการบริหารงานที่ชัดเจนโดยแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่าย รวมทั้งมีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้การบริหารงาน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ในด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนจะลดการใช้พลาสติกหันมาใช้พัสดุทางธรรมชาติ สำหรับในสถานการณ์ COVID – 19 ได้ตั้งจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียนต่างๆ ซึ่งในช่วงแรกที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน ได้จัดทำแพ็คเกจการท่องเที่ยว แบบวันเดย์ทริป และแบบ 3 วัน 2 คืน มีทั้งกิจกรรมล่องแก่ง เดินป่า ชิมอาหารพื้นบ้าน ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12

ทั้งนี้ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชน รวมทั้งมีวัฒนธรรมด้านอาหาร ทั้งยังมีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา และชุมชนแห่งนี้ยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประกอบกับความเข้มแข็งของชุมชนจึงทำให้หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

———————–