วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

เบตงเพิ่มความเข้มงวด ก่อนถึงวันสถาปนากลุ่มบีอาร์เอ็น 13 มีนาคม นี้่

ค่ำวันที่ (10 มี.ค.64 ) ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานปล่อยแถวกองกำลังพิทักษ์เมืองเบตง 4 ฝ่าย ทั้งตำรวจ ทหาร อส. และกำลังภาคประชาชน เพื่อกวาดล้างอาชญากรรม และป้องกันเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 13 มีนาคม นี้่ ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันสถาปนากลุ่มบีอาร์เอ็น (Barisan Revolusi Nasional Melayu Pattani)หรือขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2503 ซึ่งเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ในการก่อเหตุ

จึงกำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ จำเป็นต้องระมัดระวังการก่อเหตุในห้วงนี้มากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปรับแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยเฝ้าระวังเหตุการณ์ให้เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ร้านค้า ช่วยกันสอดส่องเฝ้าสังเกตสิ่งผิดปกติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุร้าย โดยร่วมกันแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และเหตุอาชญา กรรมต่างๆ

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาเที่ยวเบตงเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค ขอแนะให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

————————–