วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ทหารพราน 41 ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต“เศรษฐกิจพอเพียง” อาหารกลางวันเพื่อน้องๆในโรงเรียน

12 มี.ค. 2021
447

วันที่ 11 มี.ค.64 บรรดาเด็กนักเรียน ครู อาจารย์ โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลย๊ะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ ทหารพราน 41 ได้ร่วมกันเก็บผลผลิต จากโครงการ “ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ” ทั้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะนาว เห็ดฟาง และ ไข่ไก่ อย่างสนุกสนาน   เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ โดยทุกคนต่างช่วยกันคละไม้ละมือ ทั้งการเก็บผัก การล้าง การหั่นผัก และนำมาปรุงเป็นอาหาร

ซึ่งทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ดำเนินโครงการ“เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” ตามแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกพืชผัก เพาะเห็ดฟาง และเลี้ยงไก่ไข่ ในโรงเรียนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน ได้แล้ว รวมถึง ยังได้แจกจ่ายผลผลิตให้กับนักเรียนนำไปประกอบอาหารที่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังนำผลผลิตที่เหลือไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก สมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำโดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง และกองร้อยทหารพรานที่ 4107 อำนวยความสะดวกในทุกด้าน พร้อมประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน รวมถึง ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนวิถีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

————————