วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

กลาโหมไทย – สหรัฐฯ เปิดเวที คุยออนไลน์

     

      เมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามเวลาในประเทศไทย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นาย David Helvey รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการความมั่นคง อินโด – แปซิฟิก ได้หารือยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ ระหว่าง กระทรวงกลาโหม – กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Defense Strategic Talks: DST) ครั้งที่ ๖ ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video David Helvy ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ ห่วง สถานการณ์ลุ่มน้ำโขง -ทะเลจีนใต้-ความรุนแรงของประเทศเมียนมาร์ ปลัดกลาโหม ยัน ไทยพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อม สหรัฐฯ กับAsean เดินหน้า ความร่วมมือยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ

           โดยสหรัฐฯ ได้ย้ำไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่และความเป็นแกนกลางของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาค และพร้อมยินดีสนับสนุนไทยแก้ปัญหาความท้าทายของภูมิภาครวมทั้งพร้อมเสริมสร้างความทันสมัยของการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทย และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พล.อ.ณัฐฯ ได้กล่าวขอบคุณสหรัฐฯ และย้ำไทยยินดีสนับสนุนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคของสหรัฐฯอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพกันและผลประโยชน์ของภูมิภาคร่วมกัน พร้อมย้ำว่า ถึงเวลาที่เราต้องผลักดันการก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคแห่งการเจรจาความร่วมมือระหว่างกัน ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

        ทั้งนี้ไทย พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่าง สหรัฐฯ กับอาเซียน ร่วมผลักดันความเจริญ รวมทั้งความสงบสุขและมั่นคงร่วมกัน