วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

“เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านวังพญา” เพื่ออาหารกลางวันให้กับน้องๆในโรงเรียน

16 มี.ค. 2021
558

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จังหวัดยะลา ดำเนินโครงการ “ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ” ตามแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน  ผลผลิตพืชผัก เห็ดฟาง  รวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่  ที่โรงเรียนบ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดยกำลังพลของหน่วย  คณะครู นักเรียน ร่วมกันเก็บผลผลิต นำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในโรงเรียน 

นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายผลผลิตให้กับนักเรียนนำไปประกอบอาหารที่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังนำผลผลิตที่เหลือจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก สมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมนี้  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41  ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิงและกองร้อยทหารพรานที่ 4113 อำนวยความสะดวกในทุกด้าน พร้อมประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน รวมถึงผู้นำและประชาชนในพื้นที่  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนวิถีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มั่นคงและยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของพลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

——————————-