วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

นายกฯ มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 64 ขอบคุณที่เสียสละช่วยดูแลสุขภาพคนไทย

17 มี.ค. 2021
909

     
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564   ณ  ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล  นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำหมู่บ้าน ดีเด่นระดับชาติ 17 ราย  เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 2564 (ตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี)  ตามที่คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ได้คัดเลือกตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) เพื่อเป็นการ เชิดชูเกียรติแก่ อสม. ทั่วประเทศ และประกาศเกียรติคุณ อสม. ที่มีผลงานเด่นในระดับชาติ จำนวน 17 ราย แบ่งเป็น อสม.ดีเด่นสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ราย การจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย  และ อสม.ดีเด่นระดับชาติ 12 สาขา จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย

            1) สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            2) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

            3) สาขาสุขภาพจิตชุมชน

            4) สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

            5) สาขาบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

            6) สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

            7) สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

            8) สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

            9) สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

            10) สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก

            11) สาขาทันตสุขภาพ

            12) สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

          นายกฯ กล่าวว่า ต้องขอบคุณไปยัง อสม.ทุกคน ทุกจังหวัด ที่มีจำนวน 1 ล้านกว่าคน ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศของเราเหมือนกัน

            หลายประเทศถามว่าเราดูแลพื้นที่ ดูแลคนจำนวนมากได้อย่างไร ตนก็ยกตัวอย่างกับต่างประเทศว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือเรามี อสม. เขาก็แปลกใจว่าทำได้อย่างไร  ซึ่งจริงๆเราทำมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว วันนี้มีการพัฒนา สานต่อ ให้ทำงานได้จริง และข้อสำคัญทุกคนมีความร่วมมือในการเสียสละ นี่คือสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับท้องที่ สามารถเข้าถึงครอบครัวผู้เจ็บป่วยได้ในพื้นที่ของตัวเอง นี่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริง และฝากไปถึงสมาชิก อสม.อื่นๆด้วย ถึงจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม เรายังคงทำหน้าที่ของเราต่อไป

            วันนี้ต้องเรียนรู้ ทั้งโซเชียลต่างๆ  Facebook   Google   อยากรู้อะไรก็ถาม อย่างการทำSmart Farmers ใหม่ เขาทำอะไรกันบ้างต้องสนใจเรื่องพวกนี้

          ความเป็นความตายของพวกเรา ของประเทศเรา ไม่ใช่เรื่องอื่น เรื่องสุขภาพ เรื่องความสงบสุข เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมีเสถียรภาพของบ้านเมืองของเรา เคารพกฎหมายเท่านั้นแหละ ประเทศไทยไปไหนก็ไม่รู้ เจริญแน่นอน