วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

พ่อเมืองสงขลา เปิดป้ายสตรีทอาร์ต สะบ้าย้อย ถิ่นกำเนินกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทย

วันที่ 17 มี.ค.64 ที่ บริเวณสตรีทอาร์ต แยกถนนราษฎร์บำรุง นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดป้ายสตรีทอาร์ต สะบ้าย้อย ถิ่นกำเนินกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทย โดยมีนางกัญจณา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อย และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เข้าร่วมในพิธีเปิด อย่างพร้อมเพรียง

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะเยี่ยมชม ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อย เยี่ยมชม ต้นกาแฟ โรบัสต้า ต้นแรก ของประเทศไทย ที่บ้านห้วยบอน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และร่วมกันดื่มกาแฟโรบัสต้า สะบ้าย้อยที่  ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (โรงน้ำชาจ่าหวิน)

สำหรับจุดกำเนิดกาแฟโรบัสต้า อำเภอสะบ้าย้อย เมื่อปี 2447 ชาวตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย ได้นำเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าจากประเทศมาเลเซีย มาเพาะปลูกในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายพันธ์ุเป็นต้นกำเนิดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุน การปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในหลายตำบลของอำเภอสะบ้าย้อย และในปี 2559 นายทรงพล สวัสดิ์ธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนการแปรรูป การตลาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟโรบัสต้า อยู่ที่ตำบลบ้านโหนด  อำเภอสะบ้าย้อย ทำให้เกิดกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยในปัจจุบัน อำเภอสะบ้าย้อยได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากาแฟโรบัสต้าของอำเภอสะบ้าย้อยอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป็นแผนงานและกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย

1.กิจกรรมต้นน้ำ ส่งเสริมการขยายพื้นที่การปลูก การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

2.กิจกรรมกลางน้ำ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องจักเครื่องมือในการคั่วบดเมล็ดกาแฟให้มีกำลังการผลิตมากขึ้น พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

3.กิจกรรมปลายน้ำ ส่งเสริมการพัฒนาสูตรกาแฟรสชาติต่างๆ โดยผสมผสานระหว่างกาแฟ
โรบัสต้าสะบ้าย้อยกับผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่นสะบ้าย้อย เช่น น้ำส้มแขกหรือผลไม้อื่นๆ

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยการออกงานแสดงสินค้าในโอกาสต่างๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เที่ยวชมแหล่งต้นกำเนิดกาแฟและ

โรงคั่ว ทัวร์น้ำตก การท่องเที่ยวจิบกาแฟแลถ้ำ อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน ไหว้พระนอนและเที่ยวพักผ่อนอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี

——————————————-