วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรง

21 มี.ค. 2021
752

ผบ.ฉก.นราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.64 เวลา 1300 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธาน กิจกรรมโครงการลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในพื้นที่ จ.นราธิวาส  ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้เห็นต่าง ที่หลบหนีออกนอกพื้นที่ สร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ รวมทั้งช่วยเหลือความเป็นอยู่ และชักชวนโน้มน้าวให้ผู้เห็นต่างออกมารายงานตัว เปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดกลับมารายงานตัวแสดงตนต่อรัฐ ร่วมสร้างสังคม สันติสุข ได้อยู่กับครอบครัว เป็นการอำนวยการด้านกฎหมายต่อครอบผู้เห็นต่าง ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม ปรับทัศนคติเชิงบวกเครือญาติ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างความไว้เนื้อเชื้อใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง พร้อมทั้งเป็นการสร้างเกิดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา จชต. ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า “ทุกคนคือครอบครัวเดียว “ ผู้ที่หลงผิด ขอให้กลับมารายงานตัวแสดงตนต่อรัฐ ขอให้จงเชื่อมั่น เรายินดีให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อย่างเป็นธรรมมากที่สุด พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ แก่ผู้เข้ากิจกรรมฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า ""โครงการลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรง"