วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

เบตงคุมเข้มรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 22มี.ค.64 ภายใต้การอำนวยการของนายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอําเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเฝ้าตรวจ จำนวน 8 แห่ง บนถนนสายเศรษฐกิจ ตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจเบตง เพื่อเป็นจุดเฝ้าตรวจสังเกต และสลับออกลาดตระเวน (เดินเท้า) ในการสกัดกั้นและยับยั้งบุคคล ยานพาหนะที่ผิดกฎหมายต่างๆ ที่อาจจะลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ภายหลังยังคงเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่ิเนื่องในช่วงนี้ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทาง ตามแผนรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเบตงอย่างเข้มงวด โดยเน้นตรวจสอบบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคง ตรวจค้นสิ่งของต้องสงสัย อาวุธปืน วัตถุระเบิด รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป้าหมายแจ้งเตือน เพื่อควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเน้นย้ำ ป้องกัน สกัดกั้นคนร้ายที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ย่านชุมชน การค้า จุดเสี่ยง จุดล่อแหลมที่มีประชาชนพลุกพล่าน

————————————