วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ผบ.พล.ร.15เยี่ยมกำลังพลเข้ารับการฝึกใน จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 มี.ค.64 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วยที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ขั้นที่ 4 ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ณ ที่ทำการกองพันฝึก จังหวัดชายแดนใต้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151(วัดขวัญประชา) อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยมีพันโทกฤตณ์พัทธ์ กรกัน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 และกำลังพลให้การต้อนรับ โดยการฝึกจะประกอบด้วย การ รปภ.เส้นทางการ รปภ.เป้าหมายอ่อนแอ, การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเมืองตามแผนปฏิบัติการ ของ กอ.รมน.ภาค.4 ส่วนหน้า

ทั้งนี้ให้ทําการฝึกเพิ่มเติมเมื่อมีโอกาส โดยใช้แนวทางการฝึก ตามเอกสารข้อมูลที่ได้แจกจ่ายให้หน่วยแล้ว สำหรับการฝึกมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดําเนินการตามนโยบายของกองทัพบกให้หน่วยที่จะสับเปลี่ยนกําลังพลในห้วงเดือน เม.ย. 2564 ได้มีความคุ้นเคยและรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่จริง และยังเป็นการเพิ่มเติมกําลังพลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย กําหนดแผนการฝึกให้สอดคล้องกับงานทางด้านยุทธวิธีของหน่วยในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

ทั้งนี้พลตรีไพศาล ได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเครื่องบริโภคให้กับแต่ละกองร้อยฝึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึก ตลอดจนได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยกวดขัน และกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กำลังพลได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากกำลังพลที่ผ่านการฝึกอบรม

————————–