วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

418 ถนนปลอดภัย ถนนสายเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ของรัฐบาลและ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เราได้เห็นกันแล้วครับ หากท่านใดได้มีโอกาสสัญจรไปมาบนถนนสาย 418 เส้นทางจากจังหวัดปัตตานี ไปสู่จังหวัดยะลา หรือจากจังหวัดยะลาไปจังหวัดปัตตานี 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 จากบ้านคลองขุด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ถึงบ้าน     ท่าสาปตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลามีระยะทางกว่า 29 กิโลเมตร เป็นทางหลวงพิเศษเกรด A ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างรวม 22 เมตร โดยส่วนที่เป็นทางร่วม ทางแยก คลองชลประทาน และทางรถไฟ ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทางรวม 20 แห่ง ปัจจุบันถือเป็นถนนสายที่มีมาตรฐานที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นถนนที่ขาวสะอาด ปลอดภัย ด้วยมีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารคอยอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยจนรู้สึกถึงความสบายใจ อบอุ่น ด้วยคำทักทายและรอยยิ้มจากพี่ๆทหารที่อยู่ประจำด่าน และบางครั้งก็ได้มีโอกาสพบพี่ๆทหาร ตำรวจ ขับรถดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกตามเส้นทางด้วย

ตลอดเส้นทางถนนสาย 418 นอกจากจะได้เห็นการออกแบบถนนที่สวยงามได้พบกับพี่ๆ ทหาร ตำรวจ คอยดูรักษาความปลอดภัย ค่อยอำนวยความสะดวกด้วยมิตรไมตรีที่น่าประทับใจแล้ว  เรายังได้พบกับความสวยงามทางธรรมชาติ ทั้งสวนยาง นาข้าว อาคารบ้านเรือนรูปทรงภาคใต้หรือแบบพี่น้องมุสลิมอีกด้วยและที่สำคัญบนถนนสาย  418 นี้ ยังมีจุดขายสินค้าพื้นเมืองหลายๆ จุดด้วยกัน มีอยู่สองจุดที่น่าสนใจ นั้นคือบริเวณตลาดนัดชุมชนบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งตลาดนัดชุมชนแห่งนี้ อยู่ใกล้กับด่านตรวจสบายใจได้ในเรื่องความปลอดภัยเพราะมีพี่ๆทหาร ตำรวจ คอยให้บริการดูแลทุกระดับประทับใจ มีของวางขายหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ วันต่อวัน ทั้งผัก ขนม ผลไม้ อาหารพื้นเมือง ราคาถูก และปลอดสารพิษ ซึ่งตลาดแห่งนี้ทางภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเมื่อก่อนชาวบ้านก็จะทำเพียงเพื่อเป็นอาชีพเสริมหลังการทำสวนยางทำนาแต่ปัจจุบันชาวบ้านบางคนก็ได้ทำเป็นอาชีพ  หลักไปแล้ว เนื่องจากตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกวัน ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งเย็น ซึ่งจะมีประชาชนแวะเวียนมาซื้อกันโดยตลอด อีกแห่งหนึ่งเป็นตลาดนัดชุมชนเล็กๆ บนถนนสาย 418 เช่นเดียวกัน อยู่บริเวณวงเวียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว หมู่ 3 ตำบลลิปะสะโง สินค้าก็ไม่แตกต่างจากบริเวณตลาดนัดชุมชนบ้านคลองทรายใน

ตลาดนัดชุมชนบ้านคลองทรายใน และตลาดนัดชุมชนบริเวณวงเวียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว  เป็นตลาดชุมชน ที่เปิดดำเนินการมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้เสริม ปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแวะเวียนเข้ามาซื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นหลังเลิกงานก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน เนื่องจากเป็นตลาดที่อยู่ติดริมถนนจอดรถสะดวก เป็นถนนสีขาว ปลอดภัย หากท่านมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนมาอุดหนุนส่งเสริมรายได้ของพี่น้องทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ที่วางขายสินค้าบริเวณริมถนนสาย 418 นอกจากท่านจะได้พบกับความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม รอยยิ้ม ริมถนนแล้ว ท่านจะได้ชิมรสอาหารท้องถิ่นที่อร่อย สดสะอาด ราคาไม่แพงอีกด้วยในอนาคตคาดว่าจะมีร้านรวงเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีกเส้นทางหนึ่งอย่างแน่นอน