วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

พี่น้องประชาชนไทยมุสลิม และไทยพุทธทุกท่าน ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่.1.เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช.1442 พี่น้องประชาชนไทยมุสลิมได้รับทราบกันแล้วว่าเป็นวันที่ 12 เมษายน2564 ที่ถึงนี้ สำหรับพี่น้องไทยมุสลิมก็จะเข้าสู่เดือนอันประเสริฐ เดือนแห่งการทำดีเพื่ออัลลอฮฺ นอกเหนือจากการทำความดีในทุกๆ วันที่ผ่านพ้นมา

 เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐ และเป็นเดือนอันยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องมุสลิมทั่วโลก เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่การทำดีเพื่ออัลลอฮฺของทุกคนจะได้รับผลตอบแทนเป็นทวีคูณ เช่นเดียวกับการทำบาปก็จะได้รับการลงโทษมากขึ้นด้วยเช่นกัน เดือนนี้เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะถูกเปิด และประตูนรกจะถูกปิด ชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ การสำนึกผิด และกลับตัวกลับใจของผู้ที่ทำบาปจะได้รับการตอบรับ
พี่น้องประชาชนไทยมุสลิม และพี่น้องประชาชนไทยพุทธทุกท่าน เดือนรอมฎอนมีความสำคัญสำหรับพี่น้องไทยมุสลิมที่สำคัญยิ่งคือ เป็นเดือนที่เริ่มต้นด้วยความเมตตาในสิบวันแรก สิบวันที่สองเป็นสิบวันแห่งการให้อภัย และสิบวันสุดท้ายเป็นช่วงเวลาแห่งการช่วยให้รอดพ้นจากไฟนรก.ดังนั้นใครที่มีชีวิตอยู่มาถึงเดือนนี้ก็ควรที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮฺให้มากๆ.สำหรับความเมตตาของพระองค์.ถึงแม้ทุกเดือนของปีคือโอกาสในการแสดงความเคารพภักดี.และเชื่อฟังอัลลอฮฺ แต่เดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่นๆ หัวใจจะจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพภักดี.(อิบาดะฮฺ).ต่ออัลลอฮฺและหันไปหาพระองค์มากขึ้น.วัตถุประสงค์ของเดือนรอมฎอน.คือ
               1) เพื่อเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าให้มากขึ้น
               2) เพื่อต้องการให้เราทำทานมากขึ้น
               3) เพื่อฝึกฝนตนเองไว้ให้พร้อมสำหรับการญิฮาดตลอดชีวิต
               4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคัมภีร์กุรอานให้มากยิ่งขึ้น

พี่น้องประชาชนไทยมุสลิม และไทยพุทธทุกท่าน โอกาสอันสำคัญของพี่น้องไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอนก็ใกล้จะมาถึงแล้ว ขอให้พี่น้องไทยมุสลิมได้เตรียมตัวต้อนรับเดือนสำคัญอันประเสริฐยิ่งด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งกาย และจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ) ต่ออัลลอฮฺ และหันไปหาพระองค์มากขึ้น สำหรับพี่น้องไทยพุทธทุกท่านก็ขอให้พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของพี่น้องไทยมุสลิมด้วยจิตใจที่เมตตา และเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในห้วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องไทยมุสลิม เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรา เพราะเราคือพี่น้องกัน

ขอบคุณภาพประกอบจาก shopee ,เพจที่นี้ชายแดนใต้