วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองปัตตานี

วันนี้ 28 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจความเรียบร้อยและสังเกตุการหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และรักษามาตรการควบคุมโรค ทั้งนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ เทศบาลเมืองปัตตานี ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 12 หน่วยเลือกตั้งที่ 13 และหน่วยเลือกตั้งที่ 14 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลสะบารัง เทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยสถานที่เลือกตั้งคือหอประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ซึ่งขณะที่แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นั้น บรรยากาศประจำหน่วยเลือกตั้ง ก็ได้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทยอยใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ต่างต้องการที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานหรือภารกิจส่วนตัวในด้านต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องจัดเรียงลำดับการใช้สิทธิ์ด้วยการต่อแถวหน้าคูหา และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ อสม.ได้ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง และหลังลงคะแนนเจ้าหน้าที่ได้มีการทำความสะอาดโต๊ะ ปากกา ในคูหาเลือกตั้งทุกครั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ 15 – 20 คน ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด