วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

เปิดผลคะแนนเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ 3 จชต.

29 มี.ค. 2021
1164

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 ในพื้นที่ จ.ยะลา ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของเทศบาลจำนวน 16 แห่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด อย่างไม่เป็นทางการ ในแต่ละแห่งมีดังนี้

1.เทศบาลนครยะลา  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ผู้สมัครหมายเลข 2

2.เทศบาลเมืองเบตง  นายสกุล เล็งลัคน์กุล ผู้สมัครหมายเลข 3

3.เทศบาลเมืองสะเตงนอก  นายเสรี เรืองกาญจน์ ผู้สมัครหมายเลข 1

4.เทศบาลตำบลท่าสาป  นายมะสดี หะยีปิ ผู้สมัครหมายเลข 1

5.เทศบาลตำบลบุดี  นายมะซากี สาและ ผู้สมัครหมายเลข 2

6.เทศบาลตำบลยุโป  นายนิรันดร์ เพชรแท้ ผู้สมัครหมายเลข 1

7.เทศบาลตำบลลำใหม่  นายสุรชัย เรียบประดิษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 2

8.เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  นายดูหะเล็ม เจ๊ะเตะ ผู้สมัครหมายเลข 1

9.เทศบาลตำบลบาล  นายอับดุลซูกูร ซายากะ ผู้สมัครหมายเลข 1

10.เทศบาลตำบลโกตาบารู  นายมาหะมะรอยี แวหะมะ ผู้สมัครหมายเลข 2

11.เทศบาลตำบลยะหา  นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง ผู้สมัครหมายเลข 3

12.เทศบาลตำบลปะแต  นายสมบัติ ศรีสมบัติ ผู้สมัครหมายเลข 1

13.เทศบาลตำบลบันนังสตา  นายสัการียะ ยะหริ่ง ผู้สมัครหมายเลข 1

14.เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  นายมะนูโซ๊ะ อาลีมามะ ผู้สมัครหมายเลข 1

15.เทศบาลตำบลคอกช้าง  นายสมศักดิ์ ชูหนูนิมิตร ผู้สมัครหมายเลข 2

16.เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์  นายมะอูโซะ สาลัง ผู้สมัครหมายเลข 1

ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของเทศบาลจำนวน 16 แห่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด อย่างไม่เป็นทางการ ในแต่ละแห่งมีดังนี้

1.เทศบาลเมืองนราธิวาส  นายไพศอล อาแว ผู้สมัครหมายเลข 2

2.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  นายสุชาดา พันธ์นรา ผู้สมัครหมายเลข1

3.เทศบาลเมืองตากใบ  นายซันตารา นูซันตารา ผู้สมัครหมายเลข 1

4.เทศบาลตำบลบาเจาะ  นายลุตฟี หะยีอีแต ผู้สมัครหมายเลข 1

5.เทศบาลตำบลต้นไทร  นายอาทิตย์ เบญจมาพร ผู้สมัครหมายเลข 2

6.เทศบาลตำบลรือเสาะ  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้สมัครหมายเลข 1

7.เทศบาลตำบลปาเสมัส  นายปฏิวัติ เด่นอร่ามคาน ผู้สมัครหมายเลข 1

8.เทศบาลตำบลปะลุรู  นายมานิตร์ อุตรสิทธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 1

9.เทศบาลตำบลตันหยงมัส  นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ ผู้สมัครหมายเลข 1

10.เทศบาลตำบลมะรือโบตก  นายอับดุลรอฮีม เจะโซ๊ะ ผู้สมัครหมายเลข 2

11.เทศบาลตำบลศรีสาคร  นายอาหะมะรูซี เจ๊ะคอ ผู้สมัครหมายเลข 1

12.เทศบาลตำบลแว้ง  นายวสันต์ แวอุเซ็ง ผู้สมัครหมายเลข 2

13.เทศบาลบูเก๊ะตา  นายสุภโยค ลอดิง ผู้สมัครหมายเลข 1

14.เทศบาลตำบลยี่งอ  นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ ผู้สมัครหมายเลข 1

15.เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  นายการุณ ไทยสนิท ผู้สมัครหมายเลข 2

16.เทศบาลตำบลสุคิรีน  นายจำรัส มังคลาทัศน์ ผู้สมัครหมายเลข 2

พื้นที่ จ.ปัตตานี ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี อย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุด ณ เวลา 22.30 น. นายนิอันนุวา สุไลมาน ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 11,119 คะแนน ส่วนนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 อดีตนายกเทศมนตรี ได้คะแนน 8,931 คะแนน ผลคะแนนรวมส่วนต่าง 2,188 คะแนน ซึ่งผู้มีสิทธิทั้งหมด 30,287 คน ขณะที่ผลการเลือกตั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุด ณ เวลา 22.00 น. นายยืน กาญจนจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 1,085 คะแนน ส่วนนายวรพจน์ ถิ่นสตูล ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 520 คะแนน

ส่วนผลคะแนนของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เขต 2 ที่มีคะแนนอยู่ใน 6 อันดับแรก ประกอบด้วย

1.นางอนงค์นาถ พิณนุกิจ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 547 คะแนน

2.นายศิระ บุญฤทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 467คะแนน

3.นายยุทธศักดิ์ สะตำ ผู้สมัครหมายเลข 10 ได้คะแนน 452 คะแนน

4.นางสารีปะ สะตำ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 450 คะแนน

5.นายอับดุลเลาะ หวังหนิ ผู้สมัครหมายเลข 12 ได้คะแนน 363 คะแนน

6.นายประยุทธ์ กาญจนจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้คะแนน 360 คะแนน

 

————————