วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

“ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางอำเภอรามัน

29 มี.ค. 2021
589

วันที่ 28 มี.ค.64 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวกลุ่มเปราะบางของ นายฮาซัน มะอูมา และนายฟีกีย์ มะอูมา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และสติปัญญา ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และครอบครัวนาง นางตีเมาะ ตาแล คนชราและพิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือขั้นต้น มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

พร้อมสำรวจความต้องการเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดโครงการฯ ประสานความช่วยเหลือจากส่วนที่เกี่ยวข้อง”กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”ต่อไป

———————–