วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

“เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างอาชีพ” กลุ่มคนพิการและผู้ดูแล ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

30 มี.ค. 2021
1131

วันที่ 29 มี.ค.64 ผู้แทนคุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ เยี่ยมให้กำลังใจ กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลกับโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ หรือผู้ดูแลประจำปี 2564 ในกิจกรรม “เสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ” ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สะเอะ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยมี คุณวิลาศ เอื้ออารีย์วงศ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.กอตอตือร๊ะ อ.รามันฯ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ สิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการ อบรมการทำผ้ามัดย้อม,ความรู้พื้นฐานการมัดย้อม,ผสมแม่สี,การผสมสี,การทำลายเสื้อและการย้อม พร้อมสรุปผล ซักถาม,ชิ้นงานและข้อสังเกตจากวิทยากร ฯ

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายแนวทางการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มสำหรับคนพิการโดยมี คุณนาร์ดิน เทษางาน สวัดิการและพัฒนาชุม ชน อบต.สะเอะฯ เป็นวิทยากร

———————-