วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

ทหารพรานจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้านซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาในพื้นที่ยะหา

01 เม.ย. 2021
731

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชน, กำลังภาคประชาชนและประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาของชุมชนในพื้นที่บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สืบเนื่องมาจากท่อส่งน้ำดังกล่าวเสื่อมสภาพ และชำรุดตามกาลเวลา จึงทำให้ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ ดังนั้นด้วยความร่วมมือร่วมแรงของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ในการดำเนินงานทหารและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปรับระบบการวางท่อ เพิ่มเส้นทางส่งน้ำประปาไปตามอาคารบ้านเรือน ภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค และได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึง

 

—————————