วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

กาแฟโรบัสต้าเบตง กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้

วันนี้ (2 เม.ย. 64) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนดาวทองสวนกาแฟโรบัสต้า ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (สานดาวทอง กม.16) ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่ง นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ เกษตรกรเจ้าของสวนส้มโชกุน สวนดาวทอง กม.16 ได้ กำลังมุ่งมั่นขยายพื้นที่ปลูกภายในสวนของตนเอง นั่นคือ กาแฟโรบัสต้า ด้วยกาแฟนั้นถือเป็นอีกพืชดั้งเดิมที่เป็นชื่อเสียงของอำเภอเบตง แต่ปริมาณพื้นที่ปลูกนั้นยังไม่มีมากพอที่จะดำเนินการในเชิงธุรกิจ

นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ เกษตรกรเจ้าของสวนส้มโชกุน สวนดาวทอง เล่าว่า หากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเบตง ไม่เลือกปลูกยางพารา ไม่เลือกปลูกส้มโชกุน แล้วจะมีพืชตัวไหนที่เป็นทางเลือกและสามารถสร้างรายได้ให้บ้าง จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่า กาแฟโรบัสต้า เป็นพืชขึ้นชื่อของเบตงอยู่แล้ว แต่ยังมีปริมาณไม่มาก และเมื่อมาดูเรื่องผลตอบแทนต่อไร่แล้ว เป็นที่น่าสนใจ หากเลือกที่จะไม่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่มาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟของสวนเอง

ซึ่งตอนนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้น เพราะมองตลาดเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้คนทั้งจากในประเทศไทย รวมถึงที่อื่น ๆ ต้องเข้ามาท่องเที่ยวที่อำเภอเบตงกันเยอะ เมื่อสนามบินเบตงเปิดให้บริการ ดังนั้นจึงเตรียมกาแฟไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา

 

————————————