วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เดินทางไกลประจำเดือน พัฒนาสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย

02 เม.ย. 2021
489

เมื่อวันนี้ 31 มี.ค.64 ที่ผ่านมา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกลเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้ร่วมเดินทางไกล เพื่อทดสอบขีดความสามารถ และความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดความสามัคคีให้แก่กำลังพล

ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เน้นย้ำกับกำลังพลให้เตรียมความพร้อมเสมอ ที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกเมื่อ พร้อมทั้งยังมอบเครื่องบริโภค ก่อเกิดมิตรภาพให้แก่ชุมชนรอบค่าย และครอบครัวกำลังพล เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนกับทหารในพื้นที่

———————–