วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะโฆษกชาวบ้าน สื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้

03 เม.ย. 2021
1173

วันนี้ 2 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร  กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะโฆษกชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อมอบนโยบายและให้แนวทางการขับเคลื่อนงานโฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมรับทราบปัญหาขัดข้องที่ผ่านมา โดยมี พลตรี วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ  ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่สำนักสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (สสท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.) โฆษกชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม

》 พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับผู้ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับภาคประชาชน และมีบทบาทในการสร้างรอยยิ้ม สร้างสันติสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำหน้าที่สื่อสารความต้องการของพี่น้องประชาชนมายังภาครัฐ สื่อสารนโยบายการปฏิบัติงานของภาครัฐให้พี่น้องในพื้นที่เข้าใจถึงความมุ่งหมายของการดำเนินการต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่ง สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาพบปะกับโฆษกชาวบ้านทุกท่าน วันนี้มาเปิดโอกาสให้ทุกท่านพูดคุยปัญหาที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป ก่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากโฆษกชาวบ้าน พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุด