วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

Thailand 2021 สถานีกลางบางซื่อ

            สถานีกลางบางซื่อ เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย เพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพ โดยตั้งอยู่ใจกลางศูนย์คมนาคมพหลโยธินในพื้นที่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดใช้งานในปี พ.ศ.2564

            สถานีกลางบางซื่อ ก่อสร้างระหว่าง พ.ศ.2556 ถึง 2564 ใช้งบประมาณในย่านสถานี ทั้งสิ้น 34,142 ล้านบาท

            อาคารสถานีมีความยาว 596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวม 274,192 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่สถานีใต้ดิน) ประกอบด้วย 26 ชานชาลา เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย 24 ชานชาลา และของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2 ชานชาลา

      อาคารสถานีมีทั้งหมดสี่ชั้นรวมชั้นใต้ดิน

            – ชั้นใต้ดินเป็นสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

            – ชั้นระดับดินเป็นห้องจำหน่วยตั๋วและโถงพักคอยผู้โดยสาร

            – ชั้นที่สองให้บริการรถไฟรางหนึ่งเมตร

            – ชั้นที่สามให้บริการรถไฟความเร็วสูง

            นอกจากนี้ยังมีชั้นลอยซึ่งเป็นส่วนของสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์อาหาร

           เนื่องจากสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีระบบปิด ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเทียบเท่ากับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้โดยสารที่ไม่มีตั๋วโดยสารรถไฟจะไม่สามารถขึ้นไปบนชั้นชานชาลาของสถานีได้ เนื่องจากชั้นชานชาลาเป็นพื้นที่เขตหวงห้าม ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด