วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายความมั่นคงยะลา คุมเข้มพื้นที่ ห้วงสงกรานต์-รอมฎอน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

13 เม.ย. 2021
535

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนถือศีลอด ว่า จากการติดตามเรื่องการข่าว การปฎิบัติของผู้ก่อเหตุรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอนจะได้บุญเพิ่มขึ้นนั้น ที่ผ่านมาในห้วง 10 วันก่อนเดือนรอมฎอน พื้นที่จังหวัดยะลาก็มีเหตุเกิดขึ้นอยู่บ้าง แต่ทั้งนี้หน่วยได้เปิดแผนเชิงรุกกันเต็มที่ ส่วน 10 วันสุดท้ายเดือนรอมฎอนก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งทางหน่วยได้ดำเนินการอยู่ตลอด

สำหรับเดือนรอมฏอนปีนี้ตรงกับวันสงกรานต์ของชาวไทยพุทธด้วย ฉะนั้นการ รปภ. พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมก็จะดำเนินการไปด้วยกัน ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่คอยแจ้งเตือนข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ ในส่วนของพื้นที่ยะลาจะปฏิบัติติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด

ขณะที่ การดูแลรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ด่านตรวจร่วมคลองทรายใน อำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และ อส. ประจำจุดตรวจสงกรานต์ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมายแจ้งเตือน รวมทั้งสิ่งของต้องสงสัยอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันเหตุร้าย สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

——————————-